Kontaktný formulár

Kliknutím na „ÁNO" dávam dobrovoľný súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z.., o ochrane osobných údajov (v platnom znení) spoločnosti JARA fashion (ďalej iba správca) a to: a) v rozsahu meno a priezvisko, e-mailová adresa b) za účelom marketingových a obchodných aktivít správcu spojených s týmto dotazníkom; c) po dobu nevýhnutne potrebnú, maximálne však 5 rokov odo dňa prihlásenia. d) Som si vedomý/á toho, že tento súhlas s uchovávaním, resp. so spracovávaním údajov, udelených v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a zákonom o niektorých službách informačnej spoločnosti, je dobrovoľný, a že tento svoj súhlas môžem kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu musí byť voči spoločnosti JARA fashion s.r.o. e) Po celú dobu spracovania osobných údajov máte k nim prístup, v prípade pochybností o ich správnosti alebo úplnosti, máte právo na vysvetlenie alebo ich opravu.